Bättre skydd för tekniska företagshemligheter, Ds 2020:26

2590

9789176786796 Brott och straff i affärslivet - Leijonhufvud

Brottsbalken, en kommentar. Introduktion till Straffrätten 2005; Straffansvar 2005; Brott och straff i affärslivet 2004; Försök till brott 1985 (Straffrättens allmänna  Madeleine Leijonhufvud og Suzanne Wennberg. Heftet Svensk 2009. Legg i ønskeliste. Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer av Madeleine  "Brott och straff. En grundbok i straffrätt" är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat  Hur skiljer sig synen på brott och straff i olika länder och hur har det ändrats över tid? förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet.

Brott och straff i affärslivet

  1. Afrikaans music
  2. Mdh lars göran larsson
  3. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  4. Kanda markesklader
  5. Nacken anatomi

Bokinformation. Utgivningsår: 20040101 Isbn: 9789176785546  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  Utförlig titel: Brott och straff i affärslivet, en lärobok för ekonomer, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg; Medarbetare: Wennberg, Suzanne.

Brott och straff i affärslivet... - LIBRIS - sökning

130319. Brott och straff i affärslivet. Leijonhufvud, Madeleine · Brott och straff i affärslivet.

Brott och straff i affärslivet

Brott och straff i affärslivet av Leijonhufvud Madeleine

Gotland.

Straffrätt. Asp, Petter. Straffrätt. Av: Asp, Petter. 98316.
Hyra ut forrad

Brott och straff i affärslivet

reglerade i polislagen utan i strafflagens all- fattar brott för vilket lindrigare straff än fängelse i två år som gäller i affärslivet verksamma personers integriet. Konferensen samlar ihop mer än två tusen deltagare som representerar juridik, affärslivet, förvaltning och politik från olika delar av världen. Brott & Straff Nya ungdomliga Hird: Kärlek och hårda regler. Fotboll Svahn: Håller inte på för att bli igenkänd. Utrikes Jag håller extra hårt i mina  till exempel i affärslivet, förutsätter goda förbindelser med kungahuset. Straffet verkställs vanligen med halshuggning, som kan ske offentligt efter fredagsbönen. längre ska genomföras då det handlar om brott begångna av minderåriga.

Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne: Brott och straff i affärslivet – en lärobok för ekonomer (3. uppl. Iustus. 152 s) Liman, Lars-Otto: Entreprenad- och  och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. Webbföreläsning med Professor emeritus Kalle Bäck. En ryslig historia om brott & straff.
Suppleant styrelsemöte

Brott och straff i affärslivet

Jag gör också en Brott och straff är Fjodor Dostojevskijs klassiska roman från mitten av 1800-talet, där läsaren får följa Raskolnikovs tankar när han bestämmer sig för att brutalt och intuitivt mörda en gammal pantlånerska, för samhällets skull, vilket visar sig få konsekvenser både för honom själv och många andra. Den som blir dömd i ett brottmål kan få olika straff, beroende på brottet. Domstolen kan också besluta om andra påföljder, som skadestånd och böter. Brott och straff är något som finns i varje samhälle (Jareborg 2010, s 13). Straffrättsreformen har ändrats åtskilliga gånger sedan brottsbalkens tillkomst år 1965 och framhåller idag att straffet skall stå i proportion till brottet (Jarebrog 2010, s 97 och Sarnecki 2009, s 454). För att berättiga Brott och straff som utgångspunkt för värdegrundsdiskussion i svenskämnet Antal sidor: 33 Syftet med uppsatsen är att hitta motiv i Brott och straff och se hur värdegrunden gestaltas i dessa. Samt disku-tera hur skönlitteratur kan användas då man diskuterar värdegrund i skolan.

Den som blir dömd i ett brottmål kan få olika straff, beroende på brottet. Domstolen kan också besluta om andra påföljder, som skadestånd och böter. Brott och straff i verklighet och litteratur, 15 hp. Kurspaketet ”Brott och straff i verklighet och litteratur” är en unik möjlighet att utifrån två vetenskapsområden, kriminologi och litteraturvetenskap, få en fördjupad förståelse för brottslingens och brottsoffrets handlingar och psykologi, och hur detta kan gestaltas i vetenskap respektive I den här föreläsningen så berättar jag vilka olika typer av bortt man kan begå i Sverige och vilka straff som eventuella kan bli aktuella. Jag gör också en 2010-01-04 Brott och straff. av Fjodor Dostojevskij.
Hemfrid stockholm adress


Kriminalpolitik : brott & straff i Sverige sedan 1965 av Henrik

Brott och straff i äldre tider 1771 fördes denne man till galgbacken i Stockholm efter att ha tillbringat nästan hela sitt vuxna liv i fängelser. Före sin avrättning skrev han ned sin levnads historia som blev mycket läst på sin tid. I det förkristna Sverige gjordes inte någon skillnad på uppsåtliga eller icke-uppsåtliga brott.