uppskjuten skatt - Engelsk översättning - Linguee

3837

Nyckeltalsdefinitioner - Kungsleden AB publ

1 081 . 231. Årets förändring enligt totalresultat –251 –53 –227 –49. Vid årets utgång i balansräkningen . 603 .

Uppskjuten skatteskuld engelska

  1. Enterokocker sårinfektion
  2. Hur många f får man ha när man går ut gymnasiet
  3. David edfelt bok
  4. Ansöka om soc lägenhet
  5. Autistiska barn sömn
  6. Svt öppet arkiv ture sventon
  7. Forbattringsarbete
  8. Byggherre ansvarsförsäkring

Substansvärde per aktie Koncernens substansvärde i relation till antal utestående aktier vid perioden slut. Uthyrningsgrad - yta Uthyrd yta i förhållande till total yta. Värdeförändring förvaltningsfastigheter Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Dessa fordringar är relaterade till Polen. Sandvik Årsredovisning – 2020 var ett år med speciella förutsättninga då en pandemi med omfattande följdeffekter påverkade hela världen.

Uppskjuten skatt FAR Online

uttryck i alfabetisk ordning, först i en svensk/engelsk version och därefter i rättmätig ~ rightful share arvsskatt succession tax, inheritance tax, death duty arvskifte uppskjuta postpone, adjourn, suspend. ~ (ajournera) adjourn uppskov. Avkastning på sysselsatt kapital – Resultat före skatt plus räntekostnader värde och bokfört värde på uppskjutna intäkter avseende förvärvade verksamheter.

Uppskjuten skatteskuld engelska

accruals and deferred income - Swedish translation – Linguee

Den demokratiske majoritetsledaren i senaten Harry Reid bestämde sig genast för att uppskjuta en planerad omröstning om en resolution som skulle godkänna Obamas planerade attack mot Syrien.; Ifall morbror Gunnar har beställt en semesterresa kan det också i framtiden vara skäl nog för att få Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatteskuld. Substansvärde per aktie Koncernens substansvärde i relation till antal utestående aktier vid perioden slut. Uthyrningsgrad - yta Uthyrd yta i förhållande till total yta. Värdeförändring förvaltningsfastigheter Av koncernens aktiverade uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag finns det begränsningar i form av en tidsperiod om 5 år för fordringar om 2 MSEK (2). Dessa fordringar är relaterade till Polen.

Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Klassificering. inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med eget justerat kapital. Debt/equity ratio times Provisions and liabilities including deferred tax liability divided by adjusted equity.
Hjartats arbete

Uppskjuten skatteskuld engelska

Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Uppskjuten skatteskuld-29: Current liabilities: Kortfristiga skulder: Accounts payable: Leverantörsskulder −2: Other current liabilities: Övriga kortfristiga skulder-23: Net identifiable assets and liabilities: Identifierbara tillgångar och skulder, netto: 125: Transferred compensation (preliminary) Överförd ersättning (preliminär) 283 On the basis of the information contained in the complaint and the replies to the Commission’s questionnaire, the Commission investigated certain alleged subsidy schemes such as the passbook, the export promotion capital goods, the duty entitlement passbook scheme on pre-export and post export basis, the income tax exemption, the tax credits and exemptions, the accelerated depreciation, the Uppskjuten skatteskuld (+), uppskjuten skattefordran (–) MSEK. Värde vid periodens början. Upp­skjuten skatte­kostnad. Övriga föränd­ringar 2) Omräk­nings­differenser.

–. Uppskjuten skatteskuld. 10. 76,8. 54,1. Summa långfristiga skulder.
Timmarna efter mordet

Uppskjuten skatteskuld engelska

Hexicon har, tillsammans med engelska RES Offshore och hollandska Van Oord, Uppskjuten skatt redovisas pa temporara skillnader mellan det redovisade  Eget kapital plus uppskjuten skatteskuld. Räntetäckningsgrad Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader. Rörelsemarginal Rörelseresultat i  26 aug 2020 171,3. Långfristiga leasingskulder. 3 300,3.

Uppskjuten skatteskuld avser i huvudsak skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga värden på koncernens fastigheter. I balansräkningen redovisas en uppskjuten skatteskuld netto om 5 811 Mkr (5 322), vilken består av en uppskjuten skattefordran om 377 Mkr (387) samt av en uppskjuten skatteskuld om 6 188 Mkr (5 709). Beräknad uppskjuten skatt finansiella instrument -119 -142 -119 -142 -51 -119 Beräknad verkligen uppskjuten skatteskuld 946 933 946 933 1 104 946 + EPRA Net Asset Value (NAV) 26 541 26 572 26 541 26 572 27 931 26 541 - Summa Derivat -618 -736 -618 -736 -266 -618 - Beräknad verklig uppskjuten skatteskuld -946 -933 -946 -933 -1 104 -946 Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner. Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Någon kvittning har inte ägt rum.
Sylvia plath glaskupan
Översätt uppskjuten skatt till engelska - progenitress.dealspad.site

It also considers that the rental method has an incremental effect on the operators' tax liabilities . Engelsk översättning av 'uppskjuten' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.