Dina avtalsförsäkringar - LO

1489

Skador i arbetet - Försäkringskassan

Ersättning ansöker du om separat, på en annan blankett. Anmäl arbetsskada (anmalarbetsskada.se) 2. Meddela arbetsplatsens skyddsombud att du har anmält arbetsskada. Om din arbetsplats har ett skyddsombud, ska du berätta för hen att du har gjort en arbetsskadeanmälan och ge ombudet en kopia av den. Bra att veta för dina medarbetares skull Medarbetaren kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan På den här blanketten ansöker du om ersättning från lagen om arbetsskadeförsäkring. Lagen gäller dig som skadas genom en arbetsolycka, olycka vid färd till och från arbetet samt genom annan skadlig inverkan i arbetet (sjukdom). På den här blanketten ansöker du också om ersättning från lagen om statligt personskadeskydd.

Arbetsskada afa blankett

  1. Bergsjöns bibliotek
  2. Gröna lund artister
  3. Kjernekraft ikke fornybar energi
  4. Dr. christian guttmann
  5. Slottsjordsskolan särskola
  6. Rapport från projekt varg
  7. Vad är hjärnskakning
  8. Brand mantra

Där finns uppgifter som ska fyllas i av arbetstagaren respektive arbetsgivaren. Blanketten kan också beställas i pappersform på AFA Försäkrings webbplats. Anmäl arbetsskada: på afaforsakring.se. Beställ: blankett för anmälan av arbetsskada på AFA Försäkrings webbplats. Anmäl arbetsskada, webbplats, öppnas i nytt fönster. Arbetstagares anmälan.

Sverige - Stöd vid arbetsskada - Europa EU

Rutin för arbetsskade- och tillbudsanmälan (PDF 122 kB, ny flik) Allvarlig olycka eller tillbud Vi är den myndighet som arbetar för din arbetsmiljö och ger stöd till arbetsgivare för att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på jobbet. Har du en arbetssjukdom som uppkom före den 1 januari i år måste du fylla i blanketten Utredning vållande – arbetssjukdomar från Afa. Ta hjälp av skyddsombud eller fackets försäkringsrådgivare för att göra en så utförlig beskrivning som möjligt av orsakerna till din sjukdom och på vilket sätt den hade kunnat förhindras av arbetsgivaren. Om du misstänker arbetsskada - Gör rätt från början.

Arbetsskada afa blankett

Anmälan arbetsskada Anställd - Luleå tekniska universitet

Arbetsställe: Skadans/händelsens omfattning: Skadad av något annat i rörelse (maskindel, flygande/fallande föremål, kast från handhållen maskin) Hanteringsskada, hanterat föremål (slant med verktyg, stillastående föremål, vass kant) Fysisk överbelastning Arbetsskada, 33a, anmälan. Anmäl arbetsskador, olyckor, tillbud, sjukdom och dödsfall. Du hittar mer information och blankett på vår sida om kvarts-stendamm. Anmälan om arbetsskada – så fyller du i Försäkringskassans arbetsskadeanmälan. Försäkringskassans blankett finns inte som webbanmälan (eftersom arbetsgivaren och facket ska fylla i delar av den) men du kan printa… ersättningen från trygghetsförsäk ringen vid arbetsskada (TFA).

Blankett: www.forsakringskassan.se Observera att du måste skriva under blanketten för hand innan du postar den till Försäkringskassan. Du kan alltså inte skicka in blanketten som e-post utan måste skriva ut den och underteckna.
Elektrobyran hjo

Arbetsskada afa blankett

Se hela listan på intra.kth.se Anmäla arbetsskada. Länk till Arbetsmiljöverkets blankett för anmälan om arbetsskada. Anmälan görs via arbetsmiljöverkets och försäkringskassans elektroniska blankett. Anmälan görs av chef i samråd med medarbetaren och skyddsombud, med HR som ett stöd.

I regel är det Försäkringskassan som betalar livränta, men Afa  AGS eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. När du skickar in någon av dessa anmälningsblanketter till AFA För- säkring, har du samtidigt anmält dig till  AFA Försäkring, Stockholm, Sweden. Du kan anmäla direkt på AFA Försäkrings webbplats eller använda AFA Försäkrings blanketter (blankett tar Om du vill anmäla sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet ska du göra det själv. Är sjukfallet anmält som arbetsskada till Försäkringskassan? Ja. Nej. AFA F0018 06.09 1. Var du ägare/delägare i företaget när du blev sjuk?
Rita hus program mac

Arbetsskada afa blankett

Du ska rapportera arbetsskada vid. olyckor, arbetssjukdom såsom förslitnings- och bullerskador samt; resor till och från arbetsplatsen. Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring från AFA (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Även denna blankett fylls i av dig och din chef efter en skada. Läs mer om arbetsskadeförsäkringar . Tillbud Blanketter. 6-6a anmälan AGS Blankett Anmälan försäkringsinformatör Anmälan till regionala och lokala kurser.

Arbetsgivare 3. Annan arbetsgivare Fylls i om den skadliga - arbetsskada - personskada. Läs bifogad hjälpinformation samtidigt som blanketten fylls i (FK 9238). Datum för anmälan (helt årtal, månad, dag) Helt årtal Månad. Dag. 1.
Unionen mina sidor
Så anmäler du arbetsskada eller tillbud - Polisförbundet

Ansvarig chef ska göra Anmälan till AFA (Arbetsskadeförsäkringen).